1. ΓΕΝΙΚΑ

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα www.foodwelove.gr της εταιρείας μας με την επωνυμία «Ι ΚΑΙ Α FOOD WE LOVE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FOOD WE LOVE ΙΚΕ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Ήβης 2, (ΑΦΜ 801480389 της ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, αρ ΓΕΜΗ 157701201000, τηλ. 210 6142781), στο εξής αναφερόμενες και ως «η ιστοσελίδα» και «η εταιρεία», αντιστοίχως, στην οποία περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα σήματα και δικαιώματα.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου μας www.foodwelove.gr οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της ιστοσελίδας, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση του ιστότοπου. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους εν λόγω όρους χρήσης και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κάτωθι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπού μας.

To www.foodwelove.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα που προσφέρει προς πώληση παραδοσιακά μεσογειακά, ελληνικά συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά, γεύματα, και σχετικά προϊόντα .

Η παρούσα Ιστοσελίδα περιέχει επίσης συνδέσμους σε άλλες Ιστοσελίδες, τις οποίες δεν διαχειρίζεται η FOOD WE LOVE (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Η FOOD WE LOVE δεν δύναται  να ελέγχει τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ούτε εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την επικαιροποίηση, την πληρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν αποδέχεται ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Όταν χρησιμοποιείτε τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις κάθε ιστοσελίδας.

2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Μπορείτε να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα μας, υπό την προϋπόθεση ότι ενεργείτε σύμφωνα με το νόμο, και χωρίς βλάβη των δικαιωμάτων της εταιρείας μας και χωρίς να βλάπτετε ή να εκμεταλλεύεστε τη φήμη μας, Δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε μια σύνδεση που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση με εμάς, ή έγκριση ή υποστήριξη από εμάς εκεί όπου δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να δημιουργείτε σύνδεση με οποιαδήποτε Ιστοσελίδα δεν είναι υπό την ιδιοκτησία σας. Η παρούσα Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ούτε μπορείτε να δημιουργείτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. Κάνοντας πλοήγηση στην Ιστοσελίδα και χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ή/και προβαίνοντας σε αγοραπωλησίες Προϊόντων, αποδέχεστε όλους τους τρέχοντες Όρους Χρήσης, καθώς και τις κατά καιρούς ενημερώσεις τους οι οποίες διέπουν την μεταξύ μας σχέση. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω και των δικαιωμάτων μας εν γένει επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρούμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Η εγγραφή του ενδιαφερόμενου νέου μέλους, γίνεται απευθείας στην ιστοσελίδα μέσω του συνδέσμου Εγγραφής.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας ενδέχεται πρώτα να γίνει έλεγχος ή/και εξέταση των στοιχείων που έχετε δώσει, ώστε στη συνέχεια, να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις προσφερόμενες στα εγγεγραμμένα μέλη υπηρεσίες. Επισημαίνεται, ότι διατηρούμε το δικαίωμα χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης και για λόγους νομιμότητας ή άλλους, να αρνηθούμε την αίτηση εγγραφής ενός μέλους, την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή/και την διενέργεια συναλλαγών μαζί του.

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να εγγραφείτε (και) στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων (newsletters). Η εγγραφή είναι δυνατή και για μη μέλη.

Κάνοντας εγγραφή και δημιουργώντας έναν λογαριασμό στην παρούσα Ιστοσελίδα, είστε υπεύθυνοι για την διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας, όπως και για όλες τις ενέργειες, που υλοποιούνται μέσω αυτού ή/και που συνδέονται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο.

Η παροχή μη αληθών στοιχείων επικοινωνίας οποιουδήποτε είδους ενδέχεται να οδηγήσουν στον τερματισμό του λογαριασμού σας. Θα πρέπει να ειδοποιείτε άμεσα την Ιστοσελίδα, για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση στον λογαριασμό σας ή/και για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφαλείας. Η Ιστοσελίδα, όπως και ο Διαχειριστής αυτής, δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε ενέργειες ή/και παραλείψεις εκ μέρους σας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ζημιών προκύψουν σαν αποτέλεσμά τους. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη και μη ορθή χρήση του λογαριασμού σας.

Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας, ενδέχεται, να αναστείλει, απενεργοποιήσει ή/και να διαγράψει τον λογαριασμό σας ή/και μέρος αυτού, αν αποφασίσει ότι έχετε παραβιάσει οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού σας, για τον παραπάνω λόγο, δεν θα μπορέσετε να κάνετε επανεγγραφή.

4. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Με εξαίρεση τα σημεία όπου αναφέρεται ρητά το αντίθετο, όλα τα άτομα (συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων και εικόνων τους), τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών και οι εικόνες των προϊόντων, υπηρεσιών ή/και τοποθεσιών τρίτων μερών που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν έχουν καμία σχέση ή σύνδεση με τη FOOD WE LOVE, συνεπώς δεν πρέπει να στηρίζεστε στην ύπαρξη μιας τέτοιας σχέσης ή σύνδεσης.

Οποιαδήποτε εμπορικά σήματα/επωνυμίες εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα τελούν υπό την ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών των εμπορικών σημάτων. Οποιαδήποτε αναφορά σε εμπορικό σήμα ή επωνυμία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να περιγράψει ή να προσδιορίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και δεν βεβαιώνεται με κανένα τρόπο ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα και οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από ή συνδέονται με τη FOOD WE LOVE. Δεν επιτρέπεται να εξάγετε ή/και να επαναχρησιμοποιείτε μέρη του περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση μας. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εργαλεία εξαγωγής δεδομένων, για να εξάγετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ούτε να επαναχρησιμοποιείτε οποιαδήποτε μέρη της παρούσας Ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση μας.

Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε ή/και να δημοσιεύσετε δική σας βάση δεδομένων η οποία να περιέχει στοιχεία της παρούσας Ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της FOOD WE LOVE.

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το περιεχόμενο του ιστότοπου www.foodwelove.gr  συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας μας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Επομένως, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου εταιρείας μας. Κατατεθειμένα σήματα και επωνυμίες που περιλαμβάνονται στη παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και προστατεύονται από τις ανωτέρω διατάξεις Πνευματικής ιδιοκτησίας

Με την είσοδό σας στην παρούσα Ιστοσελίδα, σας παρέχουμε άδεια πρόσβασης ή/και προσωπικής χρήσης, αλλά όχι άδεια λήψης ή/και τροποποίησης. Η άδεια πρόσβασης ή/ και προσωπικής χρήσης, δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση, εμπορική ή/και επιχειρηματική χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή/και του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή ή/και χρήση καταλόγων, περιγραφών ή/και τιμών προϊόντων.

5.1 Φωτογραφική απεικόνιση των προϊόντων μας

Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ρεαλιστική και ακριβή φωτογραφική απεικόνιση της πλειοψηφίας των προϊόντων μας, τα οποία πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, λόγω τεχνολογικών περιορισμών, οι φωτογραφίες αυτές ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή και εικόνα των προϊόντων. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό δεδομένων των τεχνολογικών δυνατοτήτων, ακόμα και με χρήση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της φωτογραφικής απεικόνισης.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, παρόλο που η FOOD WE LOVE έχει προσπαθήσει η ακρίβεια της απεικόνισης των προϊόντων της, να είναι σύμφωνη με την πραγματική εικόνα, η αποτύπωση που βλέπετε εξαρτάται από τις προδιαγραφές της οθόνης σας και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να μην είναι ακριβής. Επιπρόσθετα ενδέχεται σε φωτογραφίες ή βίντεο, να υπάρξουν πληροφορίες ή στοιχεία, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πιο πρόσφατη απεικόνιση του προϊόντος, καθώς έχουν φωτογραφηθεί ή βιντεοσκοπηθεί σε προγενέστερη κατάσταση.

Επισημαίνεται ότι κάποια προϊόντα λόγου του ότι είναι τυποποιημένα και συσκευασμένα από τον προμηθευτή τους ενδέχεται να έχουν απόκλιση μερικών γραμμαρίων στο βάρος τους ανά συσκευασία, πάντοτε όμως εντός του εύρους που περιγράφεται στην ιστοσελίδα μας για μια συγκεκριμένη τιμή προϊόντος. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποκλίσεις όπως οι ανωτέρω περιγραφόμενες.

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα FOOD WE LOVE προβάλλει, προωθεί και μεταπωλεί τα προϊόντα των προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται. Ως προμηθευτής νοείται υπό την έννοια του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, όπως κωδικοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 5338/17.1.2018 υπουργική απόφαση, καθώς και κάθε παραγωγός/συσκευαστής, εισαγωγέας/διανομέας, όπως ορίζεται σε ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις (στο εξής «προμηθευτές» χάριν συντομίας).

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που προβάλλει στην Ιστοσελίδα της και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας υπό τον όρο της ενημέρωσης των χρηστών όπως και όπου νομίμως προβλέπεται.

 Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η περιγραφή των συστατικών των προϊόντων και εν γένει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις ενδείξεις επί των προϊόντων και οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης αυτών γίνεται από τους ίδιους τους προμηθευτές τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται πάνω στο προϊόν και ότι η FOOD WE LOVE (η οποία συμμετέχει στην αλυσίδα διανομής μόνον ως ενδιάμεσος ή τελικός πωλητής) δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει ούτε ευθύνεται για την αλήθεια ή την ακρίβεια αυτών.

6.1. Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης/ χρήστης του www.foodwelove.gr  υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία. Επιπλέον οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα ιστότοπο www.foodwelove.gr  ή στην εταιρεία μας ή σε οποιονδήποτε τρίτο από τον επισκέπτη/ χρήστη λόγω κακής και αθέμιτης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών, ανάγεται αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης του, η δε εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη επιφυλάσσεται όμως των δικαιωμάτων της.

Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να παραβιάζετε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών, να καταστρέφετε δεδομένα, να προκαλείτε δυσαρέσκεια σε άλλους χρήστες, να παραβιάζετε τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα άλλων ατόμων, να αποστέλλετε αυτόκλητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, κοινώς γνωστό ως «ανεπιθύμητο» (spam) ή να προσπαθείτε να επηρεάσετε την επίδοση ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας ή χαρακτηριστικών στα οποία αποκτήσατε πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Η παραβίαση αυτής της διάταξης συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Η FOOD WE LOVE θα αναφέρει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα γνωστοποιεί σε αυτές τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

Σε περίπτωση τυχόν άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης κλπ, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή άλλης, απορρέουσας από οποιασδήποτε μορφής παράβασης του χρήστη, κατά του παρόντος δικτυακού τόπου και των παρεχομένων από αυτόν προϊόντων και υπηρεσιών, ο τελευταίος υποχρεούται αφενός να παρέμβει στη σχετική διαδικασία (δικαστική ή άλλη) υπέρ της εταιρείας μας και αφετέρου να την αποζημιώσει στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας συνιστά υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Για τον λόγο αυτόν, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύουμε τα δεδομένα σας που αποθηκεύονται από εμάς έτσι ώστε να αποτρέπουμε αποτελεσματικά τυχόν παραβίαση της ασφάλειας τους, όπως την απώλειά τους και την κακή χρήση τους από τρίτους. Οι εργαζόμενοί μας που είναι επιφορτισμένοι με την επεξεργασία ιδίως προσωπικών δεδομένων δεσμεύονται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με αυτές. Τα προσωπικά δεδομένα σας προστατεύονται μέσω της διασφάλισης ότι διαβιβάζονται σε κρυπτογραφημένη μορφή· για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε SSL (Επίπεδο Ασφαλών Υποδοχών) για να επικοινωνούμε με το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Ένα λουκέτο θα εμφανίζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε πότε πραγματοποιείται σύνδεση SSL. Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας υποβάλλονται σε τακτική επανεξέταση και προσαρμόζονται στα νέα τεχνολογικά πρότυπα εφόσον απαιτείται. Οι εν λόγω αρχές προστασίας εφαρμόζονται, επίσης, σε εταιρείες, στις οποίες αναθέτουμε την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Η συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ιστοσελίδα μας περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα με τίτλο «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας». Χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα, συμφωνείτε με το περιεχόμενο αυτής της ενότητας και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε είναι ακριβή, αληθή και επικαιροποιημένα, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του κόστους των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στους σχετικούς ελέγχους δια μέσου των συνεργαζόμενων με αυτή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ως προς την ορθότητα των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε (όταν πρόκειται για πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή μέσω τρίτου on line παρόχου υπηρεσιών πληρωμών) κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και της σύνδεσης με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και δύναται να απορρίψει την παραγγελία σας, εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία αυτά.

Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο Δικτυακό μας τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Επίσης, το www.foodwelove.gr  δεν ευθύνεται για περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων από τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η παρούσα δήλωση απορρήτου ισχύει μόνο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται από το www.foodwelove.gr.

8. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ειδικότερα, παρά το γεγονός ότι καταβάλλονται εύλογες προσπάθειες, προκειμένου ο παρόν δικτυακός τόπος να περιλαμβάνει ακριβείς και σύγχρονες πληροφορίες, το περιεχόμενο ενδέχεται να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες και λάθη. Για τον λόγο αυτό, διατηρούμε κάθε δικαίωμα για αλλαγές, διορθώσεις ή/και βελτιώσεις στο περιεχόμενο, στα προϊόντα και στα προγράμματα που δίνονται πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Δεδομένων των ανωτέρω, ο παρόν ιστότοπος δεν παρέχει εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια του περιεχόμενου αυτού και δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή, λάθος, παράλειψη ή και ανακρίβειες στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Οι πληροφορίες θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά από τους επισκέπτες. Οποιοσδήποτε συμμετέχει στη δημιουργία, κατασκευή ή παροχή του δικτυακού τόπου, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε άμεση, τυχαία, επακόλουθη, έμμεση ζημία ή για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου.

Επίσης το www.foodwelove.gr  δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε βλάβη από ιούς που ίσως προσβάλλουν τον προσωπικό σας υπολογιστή ή άλλο μέρος της ιδιοκτησίας σας κατά την πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου. Το www. foodwelove.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη.

9. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

9.1 Υποβάλλοντας μια παραγγελία, συμφωνείτε ότι η αγοραπωλησία των εκάστοτε προϊόντων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας.

Η σύμβαση αγοράς των προϊόντων, καταρτίζεται μόνο αφότου γίνει αποδεκτή από την εταιρεία μας με μήνυμα επιβεβαίωσης και εφόσον εγκριθεί η πληρωμή σας.

Παραγγελίες μπορείτε να υποβάλετε είτε ως εγγεγραμμένο μέλος της Ιστοσελίδας μας, είτε ως μη ταυτοποιημένος χρήστης (guest user), χωρίς να χρειάζεται να εγγραφείτε.

Όλα τα προϊόντα διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για μεταπώληση, με εξαίρεση την περίπτωση των επαγγελματιών (εμπόρων/B2B πελατών).

Μετά την ολοκλήρωση των αγορών σας, συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, τα οποία εμφανίζονται στην φόρμα παραγγελίας. Το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλετε εμπίπτουν στην ενότητα «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας», συλλέγονται και επεξεργάζονται με πλήρη ασφάλεια, κατόπιν της συγκατάθεσής σας, την οποία παρέχετε με την αποστολή της ως άνω φόρμας. Σε κάθε περίπτωση κάθε φορά που αποστέλλετε ένα αίτημα προς παραγγελία, θα πρέπει πρώτα να έχετε αποδεχτεί τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Κατά τη διάρκεια εξέλιξης της εκτέλεσης της παραγγελίας σας, θα λάβετε μια σειρά αυτοματοποιημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα οποία θα αναφέρουν την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε εκκρεμότητα ή/και πρόβλημα, κατά τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά με βάση τα στοιχεία που έχετε υποβάλει.

Η αποστολή αιτήματος παραγγελίας, συνεπάγεται ότι συναινείτε στην λήψη των ανωτέρω ειδοποιήσεων, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη και ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), πρέπει να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς, όπως επίσης και να τα διατηρείτε καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωσή σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ο Διαχειριστής, με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των συναλλαγών, δύναται, χωρίς όμως να υποχρεούται, να διεξάγει έλεγχο, δια μέσου των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, ως προς την ορθότητα των στοιχείων πληρωμής που αποστέλλετε, στην περίπτωση που πρόκειται για πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή/και μέσω τρίτου online παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Ο Διαχειριστής, κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας ή/και της σύνδεσης με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, δύναται να απορρίψει την παραγγελία σας, εφόσον διαπιστωθεί το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα παραπάνω στοιχεία πληρωμών.

9.2 Παραδόσεις παραγγελιών πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάλογα, με τη νομοθεσία κάθε χώρας, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται, να υπάρχουν περιορισμοί στην πώληση ορισμένων προϊόντων ή/και η πώληση ορισμένων προϊόντων να μην επιτρέπεται καθόλου. Σε τέτοια περίπτωση, θα υπάρχει άμεση ενημέρωση προς τον αγοραστή. Ομοίως σε κράτη εκτός Ε.Ε. ενδέχεται να επιβάλλονται πρόσθετοι δασμοί για εκτελωνισμό κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με όλες τις χώρες, στις οποίες έχουμε την δυνατότητα να εκτελούμε αποστολές, συμβουλευτείτε την ενότητα Πολιτική Παραδόσεων.

Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι ο χρόνος αποστολής ενδέχεται να ποικίλλει, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων ή/και τη δέσμευση των προμηθευτών σε σχέση με το χρόνο παράδοσης. Επίσης, οι χρόνοι παράδοσης υπόκεινται σε καθυστερήσεις, λόγω καθυστερήσεων από τις εταιρείες ταχυμεταφορών ή/και ανωτέρας βίας, κάτι που δεν αποτελεί δική μας ευθύνη. Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ενότητα Πολιτική Παραδόσεων.

9.3 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, διαπιστωθεί απροσδόκητη έλλειψη, από τους προμηθευτές, σε κάποια προϊόντα, που έχετε θέσει στην παραγγελία σας ή/και που υφίσταται οποιοδήποτε πρόβλημα, σε σχέση με τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο αίτημά σας, τότε, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να έρθουμε σε επαφή μαζί σας, είτε με μήνυμα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που μας έχετε δηλώσει, είτε με τηλεφωνική επικοινωνία στον τηλεφωνικό αριθμό που μας έχετε δηλώσει. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, τότε η παραγγελία σας θα εκτελείται κατά το μέρος που είναι εφικτό και θα ακυρώνεται για το υπόλοιπο μέρος. Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε τροποποίηση της παραγγελίας σας, θα σας αποστέλλεται με νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), το οποίο θα αποτελεί και το επιβεβαιωτικό της παραγγελίας σας, βάσει του οποίου και θα εκτελείται. Αντίστοιχα θα γίνεται και η χρέωσή σας ή θα επιστρέφεται ατόκως το τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσό που αντιστοιχεί στο μέρος της παραγγελίας που δεν δύναται να εκτελεστεί.

Λόγω της φύσης των προϊόντων που σας παρέχουμε διαμέσου της ιστοσελίδας μας, μερικά από τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν, να λήξουν σύντομα ή/και που είναι ευπαθή/ευαίσθητα, η τήρηση των οδηγιών που παρέχονται στη συσκευασία του προϊόντος, αποτελεί ευθύνη του αγοραστή/πελάτη λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν ευθύνης του παραγωγού κατά περίπτωση. Επίσης ο αγοραστής/πελάτης φέρει την ευθύνη για τα προϊόντα κατόπιν της παράδοσής τους από τον μεταφορέα. Ομοίως, λόγω της φύσης των προσφερόμενων προϊόντων, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη σε περίπτωση που δεν παραληφθούν κατά την ημέρα παράδοσης από υπαιτιότητα του αγοραστή/πελάτη, δηλαδή με την πρώτη προσπάθεια παράδοσης.

10. ΤΙΜΕΣ

Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα και ο χρήστης το αποδέχεται, να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή της πολιτική, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα τιμές και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών της, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτησή της στην ιστοσελίδα.

Ο χρήστης επιλέγει το ειδικό πεδίο με το αντίστοιχο νόμισμα σύμφωνα με την χώρα/τόπο αποστολής του, η οποία καθορίζει και τον τιμοκατάλογο προϊόντων σύμφωνα με την εμπορική πολιτική μας και τα αντίστοιχα μεταφορικά έξοδα της χώρας.

Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια όλες οι τιμές, λεπτομέρειες και περιγραφές που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας να είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Εάν εντοπίσουμε κάποιο σφάλμα στην τιμή κάποιου από τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία σας με τη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν η επικοινωνία μαζί σας δεν καταστεί δυνατή, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία ακυρώθηκε. Εάν ακυρωθεί η παραγγελία σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, αλλά έχετε ήδη πληρώσει για τα προϊόντα, θα σας επιστρέφεται ατόκως το ποσό της ακυρωθείσας παραγγελίας σας.


Οι τιμές μπορούν να είναι σε ευρώ, βρετανικές λίρες ή δολάρια ΗΠΑ, κατά την επιλογή σας, και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας για το ίδιο προϊόν σε διαφορετικά νομίσματα ενδέχεται να έχουν διακυμάνσεις μεταξύ τους καθώς η τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας διαμορφώνεται ελεύθερα με βάσει και το νόμισμα στο οποίο διενεργείται η παραγγελία και δεν αποτελεί απλή αντιστοίχιση με βάσει την ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων, η οποία υπόκειται σε ημερήσια διακύμανση. Είναι αυτονόητο ότι δεν είναι δυνατός ο έλεγχος και η αντίστοιχη διαμόρφωση των τιμών αναλόγως των ισοτιμιών ανά πάσα χρονική στιγμή. Το κόστος της αποστολής θα χρεώνεται ξεχωριστά και θα ενημερώνεστε για το κόστος αυτό στο ίδιο νόμισμα που έχετε υποβάλει την παραγγελία σας. Τυχόν επιπλέον χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν εμφανίζονται με σαφήνεια και περιλαμβάνονται στα έγγραφο που θα παραλαμβάνετε.


Οι επαγγελματίες πελάτες με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ τους επαγγελματίες πελάτες της Ελλάδας), μετά την επαλήθευση του ΑΦΜ τους από το σύστημα VIES, δεν θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Το ΦΠΑ θα ισχύει κανονικά μόνον στις χρεώσεις παράδοσης σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία.


11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμών μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι οι ακόλουθοι:

  1. Μέσω πιστωτικής κάρτας
  2. Μέσω τρίτου συνεργαζόμενου online παρόχου πληρωμών
  3. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας
  4. Με αντικαταβολή, αποκλειστικά εντός Ελλάδος

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών μεθόδων πληρωμής για μια παραγγελία.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500€ προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται κατ’ αποκλειστικότητα με τους παρακάτω τρόπους:

  • Χρέωση σε πιστωτική ή/και χρεωστική κάρτα
  • Πληρωμή μέσω PayPal
  • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Εάν πραγματοποιείτε πληρωμή μέσω PayPal ή/και άλλου τρίτου online παρόχου πληρωμών, συμφωνείτε ή/και αποδέχεστε ότι υπόκεισθε στους όρους ή/και στις προϋποθέσεις λειτουργίας του συγκεκριμένου online πάροχου πληρωμών, δεδομένου, μάλιστα, ότι έχετε συμβληθεί μαζί του, κατά την εγγραφή σας ως μέλους του. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου πάροχου πληρωμών, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια, που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος, βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του. Η παρούσα Ιστοσελίδα, όπως και ο Διαχειριστής αυτής, δεν ευθύνονται για τις πολιτικές και τη λειτουργία τρίτων παρόχων πληρωμών.

Εάν πραγματοποιείτε πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, η όλη διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται, δια μέσου έμπιστου τραπεζικού ιδρύματος, το οποίο παρέχει όλες τις απαιτούμενες δικλείδες ασφαλείας ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η συλλογή ή/και η επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής, λαμβάνονται αποκλειστικά από τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επεξεργασία τους, με σκοπό την ολοκλήρωση της πληρωμής. Η παρούσα Ιστοσελίδα, όπως και ο Διαχειριστής αυτής, σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνονται για την ασφάλεια, με την οποία λειτουργούν ή/και διαχειρίζονται, οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τα παραπάνω αναφερόμενα δεδομένα ηλεκτρονικών συναλλαγών.

12. ΑΛΛΑΓΗ/ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αλλαγή ή ακύρωση σε παραγγελία γίνεται δεκτή μόνο εφόσον η Επιβεβαίωση παραγγελίας δεν έχει αποσταλεί, που σημαίνει ότι η παραγγελία δεν έχει ολοκληρωθεί. Προσοχή επισημαίνεται ότι μετά την επιβεβαίωση παραγγελίας δεν είναι δυνατή ούτε η αλλαγή της δηλωθείσας διεύθυνσης παράδοσης για κανέναν λόγο, για λόγους ασφαλείας.

Μπορείτε, εφόσον είστε καταναλωτής, να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στο αντίστοιχο άρθρο ή την διαδικασία επιστροφής προϊόντων που προβλέπεται στο αντίστοιχο άρθρο (δείτε άρθρο 13).

Σε περίπτωση που τυχόν απαιτείται η επιστροφή του συνόλου ή μέρος της αξίας που έχει ήδη καταβληθεί στην Εταιρία μας κατόπιν ακύρωσης ή αλλαγής της παραγγελίας σας κατά τα ανωτέρω, θα σας επιστραφεί άτοκα το αντίστοιχο ποσό άμεσα με τρόπο που θα συμφωνηθεί μεταξύ μας. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (πχ. πιστωτική κάρτα κ.λπ.) ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία η εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη.

13. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

Κάθε χρήστης, ο οποίος προβαίνει σε αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με την Οδηγία 2011/83 / EC της Ε.Ε., διατηρεί το δικαίωμα της υπαναχώρησης από την αγοραπωλησία, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παράδοσης.

Προκειμένου να είναι έγκυρη η υπαναχώρηση, ο πελάτης καλείται να προχωρήσει σε τηλεφωνική ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί μας, εντός της ανωτέρας προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, ή/και σε αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης μαζί με το προϊόν που επιθυμεί να επιστρέψει, υπό τον όρο ότι τόσο το προϊόν όσο και η δήλωση θα παραληφθούν από εμάς, εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παράδοσης στον πελάτη. Σε οποιαδήποτε διαφορετική περίπτωση, μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, τυχόν υπαναχώρηση θα είναι άκυρη και δεν θα επιφέρει αποτελέσματα.

Εξαιρούνται ρητώς εκ του νόμου από το δικαίωμα υπαναχώρησης όσα από τα προϊόντα μας μπορούν να αλλοιωθούν, να λήξουν σύντομα ή/και είναι ευπαθή/ευαίσθητα,. Τα κριτήρια για το καθορισμό των εξαιρούμενων από τη δυνατότητα άσκησης υπαναχώρησης προϊόντων, ορίζονται βάσει νόμου ή/και βάσει των δηλώσεων ή/και σχετικών οδηγιών συντήρησης των παρασκευαστών, όπως αυτές εμφανίζονται, επί των αναγραφόμενων ενδείξεων  στις ετικέτες των προϊόντων.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, για προϊόντα που δεν εξαιρούνται, η αποστολή τους γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του πελάτη, ο οποίος αντίστοιχα αναλαμβάνει όλα τα μεταφορικά έξοδα. Τονίζεται ότι αποστολές πραγματοποιούνται μόνο προς την φυσική έδρα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, Θέμιδος 15, ΤΚ 15124, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα.

Για να γίνει δεκτή η υπαναχώρηση, τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί, στην αρχική τους συσκευασία ακέραιη, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνοδεύονταν και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης.

Τα προϊόντα που επιστρέφονται, πρέπει να αποστέλλονται μαζί με απόδειξη λιανικής/τιμολόγιο πώλησης/δελτίο αποστολής, καθώς επίσης και με τη δήλωση υπαναχώρησης. Ειδικότερα, το έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται με όλες τις απαραίτητες ζητούμενες πληροφορίες και να υπογράφεται από εσάς.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι, η επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος τιμήματος, θα γίνεται ατόκως και απευθείας από την εταιρεία μας, σε συνεργασία με τον συνεργαζόμενο πάροχο πληρωμών ή/και με άλλο τρόπο, εντός της χρονικής διάρκειας, που προβλέπει ο νόμος στην περίπτωση της υπαναχώρησης, ο οποίος ανέρχεται επίσης σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (π.χ. PayPal, πιστωτική κάρτα κ.λπ.), ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος, βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθυνόμαστε εμείς.

Επισημαίνεται ότι αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι ή/και αν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος, το αίτημα για υπαναχώρηση δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, ενώ το προϊόν θα επιστρέφεται στον αγοραστή με αποκλειστικά δική του χρέωση.

14. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ

Η ικανοποίηση του πελάτη είναι πρωταρχικός σκοπός μας. Εάν ωστόσο, παρά τις προσπάθειές μας, λάβετε ελαττωματικό προϊόν από υπαιτιότητά μας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα.

Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων λόγω διαπιστωμένου πραγματικού ελαττώματος από υπαιτιότητά μας, που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας ισχύουν τα εξής:
– Επιστροφές γίνονται αποκλειστικά και μόνο προς την έδρα της εταιρίας Θέμιδος 15, Μαρούσι ΤΚ 15124, Ελλάδα. Η παραλαβή του προϊόντος θα γίνεται μόνον από συνεργαζόμενο μεταφορέα μας αφού πρώτα επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προκειμένου να μας ενημερώσετε σχετικά με το διαπιστωμένο πρόβλημα που έχει προκύψει σε συγκεκριμένο προϊόν. Η παραλαβή του προϊόντος προς επιστροφή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον από την διεύθυνση παράδοσης που είχατε δηλώσει κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας.

– Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί, πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης.

– Τα επιστραφέντα προϊόντα, θα πρέπει να συνοδεύονται από την Απόδειξη Λιανικής/Τιμολόγιο Πώλησης ή το Δελτίο Αποστολής. Τονίζουμε ότι εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος, το αίτημα δεν θα είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί το δε προϊόν δεν θα παραλαμβάνεται από την Εταιρία μας.

– Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την επιστροφή του προϊόντος θα διεκπεραιώσουμε το αίτημα Επιστροφής σας. 

15. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

Κατά την αίτηση παραγγελίας σας, καλείστε να επιλέξετε με ποιόν τρόπο επιθυμείτε να παραλάβετε ή να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει.


15.1 Χρόνος, Τρόπος, Τόπος Παραλαβής/Αποστολής

O χρόνος παράδοσης της παραγγελίας σας, ορίζεται πριν την οριστικοποίησή της

Η παραλαβή της παραγγελίας σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

i) Παραλαβή της παραγγελίας σας από την έδρα μας Ήβης 2, Μαρούσι ΤΚ 15124 Ελλάδα μόνο κατόπιν συνεννοήσεως μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται στον ιστότοπο.
ii) Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσταλεί η παραγγελία σε διεύθυνση παράδοσης που θα μας δηλώσετε (υφίσταται και δυνατότητα πολλαπλής παράδοσης βλ. εδάφιο 15.1.ii γ κατωτέρω) τότε η παράδοση θα πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους:

  1. ACS / Speedex/ Box Now για αποστολές εντός Ελλάδος
  2. DHL Courier για αποστολές προς Κύπρο
  3. DHL Courier/ Ups Courier για διεθνείς αποστολές (εντός & εκτός Ε.Ε.).

α) Η εταιρία μας και οι συνεργάτες της λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον αγοραστή στο πλαίσιο του βασικού χρονοδιαγράμματος παραδόσεων της εκάστοτε μεταφορικής εταιρίας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε το χρόνο άφιξης ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της παραγγελίας, καθώς αυτά εξαρτώνται από τις μεταφορικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχαία γεγονότα ή σε γεγονότα που δεν υπόκεινται στον έλεγχό της.

Σε περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η εταιρία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω στο άρθρο 9 και ιδιαίτερα στην παράγραφο 3 αυτού.  Η εταιρία μας ευθύνεται για την προσήκουσα παράδοση της παραγγελίας σας στον μεταφορέα, από τη δε παράδοση ο κίνδυνος μετατίθεται στον αγοραστή κατ’ άρθρο 524 ΑΚ. Το κόστος μεταφοράς είναι αυτό που ορίζει κάθε φορά η τιμολογιακή πολιτική της κάθε εταιρίας μεταφορών, οι οποίες είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για τις χρεώσεις αποστολής και οι οποίες δύνανται να μεταβάλλουν τις τιμές οποτεδήποτε.

β) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ακολουθείστε τη διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω στο άρθρο 13.


γ) Παρέχεται η δυνατότητα παραγγελίας δώρων, που δύναται να αποσταλούν σε οποιονδήποτε παραλήπτη επιθυμείτε, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία του παραλήπτη, ώστε το προϊόν να παραδοθεί απευθείας σε αυτόν, την οποία θα βρείτε κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας.

Οι αποστολές δώρων, υπάγονται στην ίδια πολιτική παραδόσεων, η οποία ισχύει για την πληρότητα των παραγγελιών, που διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, της παρούσας Ιστοσελίδας.

H αποστολή αλκοολούχων ποτών δεν υποστηρίζεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω νομοθετικών και άλλων περιορισμών.

Κατώτατο όριο παραγγελίας για αποστολές μέσω courier δεκαπέντε (15) ευρώ. Κατώτατο όριο παραγγελίας για παραλαβή από την έδρα της εταιρίας ορίζεται το ποσό των οκτώ (8) ευρώ κατόπιν πάντα συνεννόησης μέσω των στοιχείων επικοινωνίας του ιστότοπου.

Επισημαίνεται ότι οι παραδόσεις γίνονται μόνον εντός εργάσιμων ημερών (Δευτέρα – Παρασκευή πλην αργίες) μεταξύ 9.00 – 20.00 τοπική ώρα και ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσής τους από την καταχώρηση της παραγγελίας είναι από 1 έως 10 εργάσιμες ημέρες.

Στην περίπτωση επιλογής παραλαβής της παραγγελίας σας, από την έδρα μας, συμφωνείτε ότι η παραλαβή θα γίνεται αυστηρά και μόνο μετά την καταβολή από εσάς του ορισμένου αντιτίμου του κόστους της αγοράς σας, και μόνο με τους εγκεκριμένους τρόπους πληρωμών, όπως αυτοί ορίζονται στην Πολιτική Πληρωμών, κατά τους γενικούς Όρους Χρήσης, της παρούσας Ιστοσελίδας.

15.2. Κόστη Αποστολών/Παραλαβών

Το συνολικό τελικό κόστος της αποστολής σας διαμορφώνεται με βάση τη παραγγελίας σας και τον τρόπο αποστολής ή/και παραλαβής, που θα επιλέξετε.

Στην περίπτωση αποστολής της παραγγελίας σας, σε επιλεγμένο από εσάς τόπο, εντός και εκτός Ελλάδος, το κόστος αποστολής θα συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση παραγγελίας σας, πριν από την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή της, ενώ θα υπολογίζεται αυτόματα στη σελίδα του καλαθιού αγορών, με βάση τα εξής:

– τον τόπο αποστολής

– το συνδυασμό των στοιχείων της παραγγελίας (όγκου και βάρους)

Αποστολές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να υπόκεινται σε έξοδα εκτελωνισμού και λοιπά συναφή έξοδα, ενώ είναι πιθανό να προστεθούν σε αυτά χρεώσεις ή/και άλλα κόστη, που επιβάλλει η εκάστοτε εθνική νομοθεσία. Η εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη γι’ αυτά τα κόστη.

Η παραλαβή της παραγγελίας σας από την έδρα μας κατόπιν συνεννόησης δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση με έξοδα αποστολής.

Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων χρεώσεων για τη μεταφορά και παράδοση που θα προβλέπονται ρητώς σε προϊόν που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, η γενική τιμολογιακή πολιτική, σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο των συνεργαζόμενων μεταφορικών εταιρειών, είναι η ακόλουθη:

Το κόστος των μεταφορικών (ACS/ Speedex) για την Αττική ανέρχεται στα 2 ευρώ με όριο τα 4 κιλά. Για κάθε έξτρα κιλό η χρέωση ανέρχεται στα 1.00 ευρώ. Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας η χρέωση είναι στα 3.00 ευρώ με όριο τα 4 κιλά. Για κάθε έξτρα κιλό η χρέωση ανέρχεται στα 1.00 ευρώ.

Το κόστος μεταφορικών με την Box Now ανέρχεται στα 2 ευρώ τόσο για την Αττική όσο και για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας

Παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής, για παραγγελίες εντός της ελληνικής επικράτειας, οι οποίες ξεπερνούν το ποσό των 49.00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με όριο τα 5 κιλά. Αν η παραγγελία ξεπερνάει το όριο των 5 κιλών χρεώνεται μόνο η διαφορά.

Το κόστος των μεταφορικών για την Κύπρο ανέρχεται στα 12 ευρώ με όριο τα 2 κιλά. Για κάθε έξτρα κιλό η χρέωση ανέρχεται στο 2.00 ευρώ.

15.3. Παρέχεται η δυνατότητα αντικαταβολής για την Ελλάδα με κόστος 1.8 ευρώ.

15.4. Παρέχεται η δυνατότητα αποστολής στις Ευρωπαϊκές χώρες μέσω της DHL με οδική παράδοση με χρέωση 14.00  Ευρώ από 1 έως 5 κιλά. Για κάθε έξτρα κιλό η χρέωση ανέρχεται στο 1.50 ευρώ.

15.5. Παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής για παραγγελίες σε χώρες της Ευρώπης  οι οποίες ξεπερνούν το ποσό των 120 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με όριο τα 5 κιλάΑν η παραγγελία ξεπερνάει το όριο των κιλών χρεώνεται μόνο η διαφορά.

15.7 Εάν κατά την παράδοση δεν βρίσκεστε στη διεύθυνση παράδοσης για να παραλάβετε το πακέτο σας, ο διανομέας θα σας αφήσει ενημερωτικό σημείωμα με οδηγίες για τον τρόπο παραλαβής της παραγγελίας σας (και εφόσον το υποστηρίζει η συγκεκριμένη εταιρεία Courier). Στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον αγοραστή λαμβανομένης υπόψη και της ευπαθούς φύσης τους όπως ρητώς αναφέρεται στο άρθρο 9.3 ανωτέρω. Ο διανομέας θα επιχειρήσει να σας παραδώσει το προϊόν έως 3 φορές (και εφόσον το υποστηρίζει η συγκεκριμένη εταιρεία Courier), άλλως θα παραμείνει στους χώρους του διανομέα με δική σας ευθύνη και δαπάνη και υπό τους γενικούς όρους φύλαξης του μεταφορέα. Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει πληρωμή με αντικαταβολή και δεν επικοινωνήσετε μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται στον ιστότοπο για την παραλαβή του προϊόντος εντός τριών (3) ημερών από την αποτυχημένη προσπάθεια παράδοσης σε εσάς, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται αυτομάτως.


15.8  Εάν το προϊόν της παραγγελίας δεν είναι διαθέσιμο για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους λόγους για περισσότερες από 30 ημέρες (μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας) όπως όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς λόγω ελλείψεων στην παραγωγή ή αδυναμίας του προμηθευτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αρχικά, θα προτείνεται ένα ίδιο προϊόν ή άλλη εμπορική επωνυμία του ίδιου προϊόντος ή ένα προϊόν από διαφορετική κατηγορία ή ένα υποκατάστατο προϊόν. Εάν ο πελάτης δεν συμφωνεί να προχωρήσει με κάποια άλλη αγορά, θα προσφέρεται πλήρης επιστροφή χρημάτων εντός τριάντα (30) ημερών, ατόκως.


Στην προσπάθειά μας να διατηρήσουμε την ποιότητα και την φρεσκάδα των προϊόντων μας, πραγματοποιούμε μικρές και συχνές παραγγελίες στους προμηθευτές μας και δεν διατηρούμε μεγάλα αποθέματα στην αποθήκη μας, μειώνοντας επιπλέον τον χρόνο παράδοσης από τον προμηθευτή στον καταναλωτή. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων μας είναι φρέσκα και χωρίς συντηρητικά πολλές φορές κάποια εξ αυτών ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες ενδέχεται να χάσουν ελάχιστα από το βάρος τους μέχρι την παραλαβή τους χωρίς όμως τούτο να επάγεται οποιαδήποτε αλλοίωση στην σύστασή τους ή οποιοδήποτε ελάττωμα του προϊόντος αυτού. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους αποκλίσεις.

16. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ (B2B)

Αναφορικά με εταιρικές παραγγελίας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες διευκρινίσεις και λεπτομέρειες.

17. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (social media)

Η Ιστοσελίδα παρέχει την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, π.χ Facebook, Instagram, Pinterest και άλλα. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να επιτρέπουν την πρόσβαση ή/και σύνδεση στους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα. Εμείς δεν ελέγχουμε αυτές τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων και τα προφίλ σας σε αυτά και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες ή να θέσουμε κανόνες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών σε αυτές τις υπηρεσίες.

Δεν ευθυνόμαστε για οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ή για τη χρήση εκ μέρους σας των χαρακτηριστικών που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα τους.

18. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ή/και επιλέγετε να αποστείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Εμείς, ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και μέσω αναρτήσεων στην Ιστοσελίδα. Συνεπώς, θεωρούμε ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από εμάς. Όλες οι επικοινωνίες, τις οποίες είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις γραπτής επικοινωνίας και προστασίας από τυχόν κακόβουλο λογισμικό (ιούς κλπ) στο μέτρο του δυνατού.

19. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας, τα προϊόντα και οι Υπηρεσίες, παρέχονται χωρίς εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή και άλλους όρους πλην των εκ του Νόμου οριζομένων, εκτός αν αναφέρεται ρητώς το αντίθετο.

Ο Διαχειριστής, της παρούσας Ιστοσελίδας, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, απαιτήσεις ή/και ζημίες οποιουδήποτε είδους, σχετικά με την Ιστοσελίδα ή/και τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων ή/και αναμενόμενων απωλειών ή/και ζημίων. Τα ανωτέρω ισχύουν είτε αυτές οι απαιτήσεις, απώλειες ή/και ζημιές, προκύψουν εξ’ αδικοπραξίας ή/και εξ’ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή/και άλλως.

Ο Διαχειριστής, της παρούσας Ιστοσελίδας, δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή/και ζημία, που μπορεί να προκληθεί από επίθεση, η οποία αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή/και άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό, λόγω της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή/και της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή/και σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.

Ο Διαχειριστής, της παρούσας Ιστοσελίδας, δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που δικαιούστε την επιστροφή μέρους ή/και του συνόλου του τιμήματος για τυχόν καθυστέρηση των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση της σχετικής εντολής που ο Διαχειριστής έχει δώσει εμπρόθεσμα.

Παρότι η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οποιαδήποτε ζημία σας οφείλεται σε αποδεδειγμένη αμέλεια της εταιρίας, η εταιρία ευθύνεται μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος, που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός ή/και την αμέλεια της εταιρίας.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε ή/και να απαλλάξετε τον Διαχειριστή της παρούσας Ιστοσελίδας, από οποιαδήποτε απαίτηση τρίτων μερών, ευθύνη, ζημία ή/και κόστη, που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς ή/και από την παραβίαση εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές και αμφισβητήσεις από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και τις συναλλαγές με την εταιρεία μας ρητά συμφωνείται ότι είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Η συνέχιση περιήγησής σας στην  παρούσα ιστοσελίδα συνεπάγεται αποδοχή όλων των ανωτέρω.